Kunstroute Woudrichem 2014, 13 & 14 september 2014 van 12.00 - 17.00 uur

Nadere informatie voor de kunstenaars en locatiehoude... 01.09.2014

Beste Kunstenaars en locatiehouders,

Het Monumentenweekend komt al heel dicht bij, dus we zetten nog even de puntjes op de i.

Er zijn een aantal punten die we even aan jullie door willen geven. Graag hiervoor jullie aandacht.

De Opening;

Vanaf 10.45 uur is de toren van de Martinuskerk open, zodat jullie onder het genot van een kopje koffie of thee de opening van Kunstroute Woudrichem door burgemeester Noordergraaf kunnen afwachten en al kennis kunnen maken met mede exposanten en locatiehouders.

Om 11.15 uur vindt de opening plaats. We willen jullie vragen daarbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Als openingshandeling wordt een PowerPoint-presentatie vertoond van het werk van iedere exposerende kunstenaar.

Als alles volgens plan verloopt kan iedereen weer om 12.00 uur op zijn/haar plaats zijn om de bezoekers te ontvangen.

Het gezellig samenzijn op de zaterdagavond.

Zoals misschien al bekend is, is de uitbater van De Teerkamer na 20 jaar gestopt met het exploiteren van deze locatie. Ondanks het feit dat hij het nodige in het werk heeft gesteld om voor ons de ruimte, zowel De Teerkamer als de expositieruimte, ter beschikking te houden, is dit niet gelukt. Hierdoor hebben we moeten besluiten om de gezellige avond af te blazen. Voor de twee exposanten hebben we gelukkig wel een nieuwe ruimte kunnen vinden, maar een andere ruimte die geschikt is voor de gezellige avond is er niet binnen de vesting en binnen onze mogelijkheden. We vinden het erg jammer dat het zo gelopen is, maar hopen dat jullie toch tijdens deze twee dagen mogelijkheden vinden om elkaar te ontmoeten en te spreken.

Vlaggen.

Om als locatie voor de kunstroute goed herkenbaar te zijn, is het belangrijk dat de vlag van Kunstroute Woudrichem goed zichtbaar aan de gevel van de locatie is aangebracht. Mocht het zo zijn dat u een aantal dagen voor de expositie nog geen vlag hebt ontvangen als locatie-houder, laat het ons even weten. We zorgen er dan voor dat dat in orde komt.

Afsluiting A27 in zuidelijke richting.

Misschien al wel of nog niet gelezen of gehoord, maar de A27 is tijdens de weekends in september in zuidelijke richting afgesloten. Wij willen jullie vragen hier rekening mee te houden. Dit kan van invloed zijn op o.a.

  • De tijd dat je van huis moet
  • Alternatieve mogelijkheden om in ons mooie stadje te komen
  • Belangstellenden die je hebt uitgenodigd, op te hoogte brengen van dit probleem
  • Enz.

24 augustus Kunstmarkt Zaltbommel 16.08.2014

Voorbereidingen in volle gang. 01.07.2014

Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar we zijn met de organisatie nu zover dat de kunstenaars (47) een locatie hebben toegewezen gekregen. Gezien de reacties, zijn er al de nodige contacten gelegd tussen kunstenaars en locatie houders en tussen kunstenaars die op een zelfde locatie exposeren. We hopen dat alles naar tevredenheid zal verlopen, maar schroom niet contact met ons te zoeken wanneer er vragen of problemen zouden zijn.

Omdat, naar ons idee, kunst meer inhoud dan alleen de beeldende kunst, zijn er contacten gelegd met organisaties die een verrijking zouden kunnen bieden voor het weekend van 13 en 14 september. Deze verrijking ligt op het gebied van poëzie en muziek. Omdat we hierover nog in bespreking zijn, kunnen we hierover pas in een later stadium wat meer vertellen.

In de afgelopen jaren zijn al meerdere pogingen gedaan ruimte te creëren voor de kunstenaars om elkaars werk te kunnen gaan bewonderen. De ervaring heeft geleerd dat dit niet op een bevredigende wijze is te realiseren. Een methode die wel regelmatig wordt toegepast door de kunstenaars zelf, is dat ze zorgen voor deskundige vervanging op hun eigen locatie gedurende een korte tijd, zodat ze zelf even een moment hebben om rond te kijken.
Om u als kunstenaar toch kennis te laten maken met uw collega's hebben we dit jaar voor het eerst in de planning staan om op de zaterdagavond in Schenkerij De Teerkamer een gezellige avond te organiseren voor de kunstenaars en locatie houders. We zullen u hierover nog verder informeren, maar u kunt het alvast noteren in uw agenda

Liniepad 04.04.2014

Derde Liniepadfestival met als thema ‘Waterkracht’

Het derde Liniepadfestival op en rond fort Altena op 20 en 21 september heeft als thema ‘Waterkracht’. Als een kralensnoer rijgen natuur, cultuur en erfgoed zich aaneen langs het Liniepad. Voor het programma zoekt de organisatie nog kunstenaars die een bijdrage willen leveren aan het festival, passend binnen het thema Waterkracht. De kunstenaars worden uitgenodigd om mee te denken met de organisatie op maandag 14 april van 19.00-21.00 uur op fort Altena. De organisatie geeft dan uitleg over het festival en de mogelijkheden rond kunst tijdens het festival.

Voor de kunstenaars zijn twee locaties beschikbaar. Het deel van het Liniepad langs de Zevenbansche boezem vanaf de Rijksstraatweg in Sleeuwijk tot aan de Zandwijkse molen. De bunkers langs het water lenen zich bij uitstek voor spannende kunstuitingen, zoals bij vorige festivals de breibunker en de bunkerbieb. Op het terrein van fort Altena is remise D beschikbaar, een spannend gebouw met veel verborgen hoeken en gangen.

Kunstenaars worden verzocht zich aan te melden voor de informatieavond via hanviskie@gmail.com.

www.liniepadfestival.nl

Aanmelden voor deelname Kunstroute Woudrichem 2014 17.03.2014

Beste Kunstenaar.

Ook dit jaar organiseert onze stichting weer de Kunstroute Woudrichem. Deze 13de editie gaat plaatsvinden op 13 en 14 september. Woudrichem heeft als vestingstadje de unieke mogelijkheid om binnen loopafstand alle aanwezige kunst te gaan bewonderen. Dankzij de welwillendheid van veel bewoners is het mogelijk veel kunstenaars op particuliere adressen te laten exposeren. Daarnaast bestaat deze mogelijkheid bij een aantal galeries en bedrijven.

Omdat tijdens dit weekend ook de “Open Monumentendagen” vallen en tevens de horeca waarschijnlijk weer actief zal zijn met hun evenement “Pruuve Maor”, zal er aan belangstelling geen gebrek zijn, zoals dat de afgelopen edities is gebleken.

Momenteel zijn we nog in gesprek met een aantal organisaties die ook actief zijn met het organiseren van culturele evenementen. We hopen met deze organisaties nog meer activiteiten tijdens betreffende weekend in de vesting aan te kunnen bieden, zodat nog meer publiek een weekendje Woerkum doet op 13 en 14 september.

De opzet van de Kunstroute zal in grote lijnen hetzelfde zijn als voorgaande jaren. Als bestuur trachten we het publiek een grote variatie aan beeldende kunst aan te bieden in zoveel mogelijk disciplines. Daarnaast willen we ook een aantal jonge kunstenaars een podium bieden.

De opening zal op zaterdag 13 september om 11.30 uur plaatsvinden in de toren van de Martinuskerk, zo kunt u als kunstenaar aanwezig zijn bij de opening en ook op tijd om 12.00 uur op uw locatie uw bezoekers te ontvangen.

In de toren zal gedurende beide dagen een videopresentatie getoond worden van de door u aangeleverde afbeeldingen van uw werk. Ook zullen deze werken te zien zijn op onze site.

Kunstenaars kunnen zich vanaf het verschijnen van dit bericht tot uiterlijk 30 april inschrijven via het inschrijfformulier dat u toegezonden krijgt wanneer u mailt naar: info@kunstroutewoudrichem.nl

We willen u wel dringend verzoeken vooraf op onze site www.kunstroutewoudrichem.nl onder het kopje “Organisatie” de voorwaarden e.d. goed door te lezen.

Na ontvangst van de inschrijvingen zal een keuze gemaakt worden uit al het aangeboden werk. Criteria hierbij zijn o.a. de kwaliteit van het aangeboden werk, diversiteit van het aangeboden werk, vertegenwoordiging van meerdere kunstdisciplines, ontwikkeling in vergelijking met eerder door de kunstenaar aangeboden werk, enz. enz.
Indien het werk wordt geaccepteerd, krijgt u een locatie toegewezen. De toegelaten deelnemers krijgen hierover eind mei 2014 bericht. Inschrijven als kandidaat is dus nog geen garantie tot deelname.

Voor eventuele vragen kunt u mailen naar info@kunstroutewoudrichem.nl of telefonisch contact opnemen met Frans Dansen, 0183 - 307502.

Overlijden bestuurslid Joop de Vries 09.03.2014

Vrijdag jl. bereikte ons het droevige bericht dat ons bestuurslid Joop de Vries door een noodlottige val is overleden. Voor onze stichting was Joop iemand die zei geen verstand van kunst te hebben, maar heel duidelijk liet merken wat hij wel en niet mooi vond. Voor de nodige contacten in de vesting, was Joop van onschatbare waarde. Mede door hem was het voor de stichting mogelijk voldoende locaties te vinden om onze kunstenaars te laten exposeren. We hebben Joop ervaren als een prettige persoon met een duidelijke eigen kijk op zaken, met gevoel voor humor en een mooie zangstem. We zullen hem missen en wensen z'n familie veel sterkte toe.

joop-de-vries-3

Facebook pagina Kunstroute Woudrichem 31.01.2014

Bezoek ook onze Facebook pagina: www.facebook.com/kunstroutewoudrichem.nl. Het is de bedoeling dat wij onze relaties en anderen ook via Facebook op de hoogte houden van onze activiteiten. Als u dat ook wilt kunt u zich op de Facebook pagina aanmelden.

Datum Kunstroute Woudrichem 31.01.2014

De volgende kunstroute zal plaatsvinden op 13 en 14 september 2014. Al in maart zullen kunstenaars een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. Onze voorbereidingstijd bleek vorig jaar iets te kort. Daarom proberen we dit jaar de voorbereiding een maand eerder af te ronden. Wees er dus op tijd bij.

kunstroute-woudrichem-2014

Kijk ook eens op het "Nieuws" van 2013 31.01.2014

Kijk ook eens een keer op het "Nieuws" van de kunstroute van 2013. Daar kunt lezen welke activiteiten er allemaal plaats vonden en wat de bezoekers en de kunstenaars er van vonden.

Aanpassing Website 29.01.2014

De website is in bewerking. Vooral de 'Wandelroute kunstenaars' is aan wijziging onderhevig.

Nieuwjaarswens 13.01.2014

Het bestuur van de Kunstroute Woudrichem wenst alle deelnemers, locatiehouders en andere betrokkenen een heel creatief 2014.