Kunstroute Woudrichem 2015 12 en 13 september van12.00 - 17.00 uur

Inschrijven voor Kunstroute Woudrichem 2015 23.02.2015

Beste Kunstenaar.

Ook dit jaar organiseert onze stichting weer de Kunstroute Woudrichem. Deze 14de editie gaat plaatsvinden op 12 en 13 september. Woudrichem heeft als vestingstadje de unieke mogelijkheid om binnen loopafstand alle aanwezige kunst te gaan bewonderen. Dankzij de welwillendheid van veel bewoners is het mogelijk veel kunstenaars op particuliere adressen te laten exposeren. Daarnaast bestaat deze mogelijkheid bij een aantal galeries en bedrijven.

Tijdens Kunstroute Woudrichem is er nog veel meer te beleven in ons vestingstadje. 2015 is het jaar waarin weer een Symposion Gorinchem plaatsvindt, waardoor ook in het kader hiervan al de nodige kunstwerken te bewonderen zullen zijn op een aantal buitenlocaties.

Ook dit jaar valt het “Open Monumentenweekend” weer samen met de Kunstroute en zal de horeca op zondag weer actief zijn met hun evenement “Pruuve Maor”. Dit alles maakt dus een bezoekje aan de vesting Woudrichem meer dan waard.

Ook ziet het ernaar uit dat we weer kunnen samenwerken met Stichting Poëzie en het Muziek Podium, zodat de kunstroute weer meer zal inhouden dan alleen beeldende kunst.

De opzet van de Kunstroute zal in grote lijnen hetzelfde zijn als voorgaande jaren. Als bestuur trachten we het publiek een grote variatie aan beeldende kunst aan te bieden in zoveel mogelijk disciplines. Daarnaast willen we ook weer proberen een aantal jonge kunstenaars een podium te bieden.

De opening zal op zaterdag 12 september om 10.00 uur plaatsvinden in de toren van de Martinuskerk. Door de officiële opening te vervroegen, hebt u als kunstenaar tot 12 uur de mogelijkheid om bij elkaar te gaan kijken, waarna u op uw eigen locatie uw bezoekers kunt ontvangen.

In de toren zal gedurende beide dagen een videopresentatie getoond worden van de door u aangeleverde afbeeldingen van uw werk. Ook zullen deze werken te zien zijn op onze site.

Kunstenaars kunnen zich vanaf het verschijnen van dit bericht tot uiterlijk 30 april inschrijven via het inschrijfformulier dat u toegezonden krijgt wanneer u mailt naar: info@kunstroutewoudrichem.nl

We willen u wel dringend verzoeken vooraf op onze site www.kunstroutewoudrichem.nl onder het kopje “Organisatie” de voorwaarden e.d. goed door te lezen.

Na ontvangst van de inschrijvingen zal een keuze gemaakt worden uit al het aangeboden werk. Criteria hierbij zijn o.a. de kwaliteit en diversiteit van het aangeboden werk, vertegenwoordiging van meerdere kunstdisciplines, ontwikkeling in vergelijking met eerder door de kunstenaar aangeboden werk, enz. enz.

Omdat we de kwaliteit van de Kunstroute hoog willen houden en we dit jaar te maken hebben met een beperkter aantal beschikbare locaties om te exposeren, zullen we dit jaar strenger moeten zijn in onze selectie.
Indien het werk wordt geaccepteerd, krijgt u een locatie toegewezen. De toegelaten deelnemers krijgen hierover eind mei 2015 bericht. Inschrijven als kandidaat is dus nog geen garantie tot deelname.

Voor eventuele vragen kunt u mailen naar info@kunstroutewoudrichem.nl of telefonisch contact opnemen met Frans Dansen, 0183 - 307502.