André van Lier

Hier is de geometrische vorm het uitgangspunt, de kunst verwijst niet naar enige vorm van werkelijkheid. Wiskundige vormen als vierkant, rechthoek, cirkel en ellips spelen een belangrijke rol in dit werk.

André van Lier
Sluiten